Tachtigplussers wonen steeds vaker zelfstandig


Tachtigplussers wonen steeds vaker zelfstandig
12-01-2016 - Vorige maand voorspelde het Centraal Bureau voor de statistiek dat over vijfentwintig jaar het aantal alleenwonende tachtigplussers verdubbeld is tot 750.000. Deze groei is vele malen groter in vergelijking met andere huishoudens.
Het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen zal verdubbelen tot 2040 aldus het CBS. Ondanks dat er meer andere huishoudens bij komen in dezelfde periode, is deze sterke groei onder tachtigjarigen het hoogst, verwacht het statistiekbureau.

Ouderen wonen langer thuis

Deze groei is het gevolg van de ouder wordende babyboomgeneratie. Daarnaast wonen ouderen vandaag de dag al steeds langer zelfstandig thuis. "Vijfentwintig jaar geleden woonde ongeveer 30 procent van de 80-plussers in een instelling, vooral een verzorgings- of verpleeghuis. Begin 2015 was dit teruggelopen tot 13 procent, en in 2040 zal dat naar verwachting nog maar 8 procent zijn." aldus het CBS.

Langer zelfstandig wonen

Langer thuis wonen wordt onder andere door de overheid gestimuleerd, maar is ook vaak - en terecht - een wens van veel mensen. De vertrouwde omgeving kan namelijk met diverse technische hulpmiddelen aangepast worden om zelfstandig te blijven wonen. Door middel van e-Domotica oplossingen is het nu al mogelijk om in de bestaande woning het leven comfortabeler en veiliger te maken. O.a. met automatische verlichting in elke ruimte en een uitgebreide personenalarmering om meerdere mensen te alarmeren in geval van nood.

Lees hier meer over de mogelijkheden


Bron: CBS


Meer nieuws van e-Domotica