ANBO: Gemeenten ondersteunen onvoldoende bij zelfstandig thuis wonen


ANBO: Gemeenten ondersteunen onvoldoende bij zelfstandig thuis wonen
02-12-2015 - Nederlandse gemeenten krijgen een dikke onvoldoende op de communicatie en ondersteuning bij langer zelfstandig thuis wonen. Informatie is vaak slecht vindbaar en voor woningaanpassingen gelden complexe en strikte criteria, volgens de ANBO.
Ouderenbond ANBO heeft 11 maanden na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) onderzoek gedaan naar de stand van zaken. In het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport "Vinger aan de pols" staan de resultaten van een onderzoek onder 80 gemeenten in Nederland.

Langer zelfstandig thuis wonen

Veel gemeenten doen te weinig om zorgbehoevenden te ondersteunen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, blijkt uit het onderzoek. Informatie is vaak slecht te vinden, onduidelijk of in sommige gevallen misleidend aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van de ANBO. “Onderzoek naar je persoonlijke situatie en mogelijkheden moeten centraal staan als je een beroep wilt doen op de Wmo. Is dit een gesprek bij je thuis, wie mag je erbij hebben, wat is het doel en hoe weet je wat de uitkomst is? Slechts een derde (33%) van de gemeenten geeft hier duidelijke informatie over!”.

Woningaanpassingen

Maar liefst drie op de vier gemeenten hanteren complexe en strikte criteria als het gaat om woningaanpassingen, aldus de bond. Ook concludeert de ANBO dat financiële regelingen om langer thuis te blijven wonen slecht vindbaar zijn op de websites van de gemeenten.

Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen

De conclusies worden onderschreven door Marnix Norder, voorzitter van het aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen van de Nederlandse Overheid. Dit team kijkt hoe langer zelfstandig thuis wonen beter kan en spoort gemeenten aan tot actie. "Gemeenten moeten veel meer doen om hun burgers te informeren over de regels en mogelijkheden die er zijn om langer zelfstandig wonen te bevorderen. Veel gemeentelijke websites verstrekken nauwelijks informatie", aldus de voorzitter.

Ook goede voorbeelden

Ondanks de kritiek in het rapport op veel gemeenten, gaat het bij diverse gemeenten ook goed in de uitvoering van de WMO. Het rapport bevat een top tien van gemeenten die het goede voorbeeld geven. De ANBO roept de Vereniging van Gemeenten (VNG) op om de regie in handen te nemen en deze gemeenten als voorbeeld te gebruiken.

Beschikbare oplossingen van e-Domotica

Ouderen kunnen langer zelfstandig thuis wonen met diverse oplossingen van e-Domotica. Deze oplossingen worden o.a. toegepast bij woonstichting de Marken in Schalkhaar, maar ook in de gemeente Holten-Rijssen en Raalte waar recent diverse informatieavonden gehouden werden over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen in een vertrouwde omgeving.

Bron: ANBO


Meer nieuws van e-Domotica