Garantievoorwaarden


Garantievoorwaarden voor e-Domotica producten
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle e-Domotica producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop of bij de informatie van het product. Bij aankoop van een tweedehands e-Domotica product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De e-Domotica garantieregeling is van toepassing op alle e-Domotica producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de e-Domotica garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan e-Domotica of Cross Hardware B.V.

De garantie is alleen van toepassing op het materiaal en eventuele defecten aan het product. Verdere claims en overige claims, in het bijzonder voor compensatie bij verwondingen van personen of schade aan eigendommen (rondom dit product) zijn uitgesloten. Er is geen wettelijke eis tot vergoeding van schade als gevolg van brand of explosie. We zijn niet verplicht om reparaties uit te voeren, of componenten te vervangen waarvan de gebreken voortkomen uit misbruik, schade of wijziging na de datum van aankoop. De verplichting om de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verkoop van het product zal in geen geval hoger zijn dan de kosten voor de
vervanging van het product. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit gebreken aan het product. De garantie is van toepassing indien een kopie van de originele kassabon aan ons is verzonden of bij de zending van het product is gevoegd. De kosten voor de verzending zijn voor rekening van de klant. Ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde aanpassingen aan het productzorgen ervoor dat de garantie per direct vervalt.

Andere relevante pagina's


Blijf op de hoogte en ontvang een kortingsvoucher